fbpx

 

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Fundację "Dr Clown" z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 58 lok. 128A, w celu niesienia pomocy osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji płatności.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Fundacja „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.128a, kod pocztowy 03-468 Warszawa

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 22 854 05 01 lub pisemnie pisząc na adres jego siedziby. Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia płatności, w tym obsługi księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda,
  • obsługi Pani/Pana w bazie darczyńców oraz  – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda,
  • kontaktu telefonicznego celem informowania o działalności oraz proszenia o wsparcie – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda,
  • przesyłania drogą mailową informacji o działalności administratora oraz próśb o wsparcie – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, takim jak firma obsługująca księgowość i  firmy współpracujące przy prowadzeniu akcji informacyjnych i edukacyjnych na rzecz chorych osób – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, rozliczenia darowizny, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres, który wynika z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).

Prawa osoby, której dane dotyczą

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia płatności oraz realizacji innych celów wskazanych powyżej.

 

Copyright 2016 Fundacja Dr Clown . All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone
Fundacja Dr Clown | ul. Powstańców Śląskich 87/U10B | 01-355 Warszawa | tel. (+48) 22 854 05 01
Programy PIT dostępne na naszej stronie nie umożliwiają swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Program e-pity by e-file tel. serwisowy: 61 307 17 77 (08:00 - 16:00 | tel. awaryjny: 883 784 626 (16:00 - 20:00) | mail: serwis@e-pity.pl

Wdrożenie: Trzepizur.pl | Administracja strony: BlueCoyote